Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική και Εκλογική Συνέλευση

by: rafail

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου, σε ψεσινή (6/2/2024) του συνεδρία, αποφάσισε όπως προκηρύξει Έκτακτη, Γενική και Εκλογική Συνέλευση του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου στις 22 Φεβρουαρίου 2024. Ως εκ τούτου, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε Εκλογική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα “Κυριάκος Θεοχάρους”, στο Αθλητικό Κέντρο “Αντώνης Παπαδόπουλος”, στη Λάρνακα, την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, στις 17:30. Η ατζέντα της Συνέλευσης είναι η ακόλουθη:

1) Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

2) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως οι πρόνοιες του καταστατικού

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου

Σημειώσεις:

(α) Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Συνέλευση, ούτε να εκλέγει ή να εκλέγεται, εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο για το 2024.

(β) Υποψηφιότητες για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου πρέπει να κατατεθούν με το καθορισμένο από τον Σύλλογο έντυπο και να υποβληθούν τουλάχιστον 96 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Υποψήφιο για εκλογή στη θέση του Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου, το οποίο είναι μέλος για τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας.

(γ) Έντυπα υποψηφιοτήτων καθώς και Σημείωμα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού Συλλόγου αναφορικά με τις υποψηφιότητες και τη διαδικασία εκλογής θα μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία του Συλλόγου από την Παρασκευή 9/2/2024.

Demos

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin