Ανακοινώσεις

Κενή θέση εργασίας – Διοικητικός Λειτουργός Τμήματος Πετόσφαιρας Γυναικών

by: Iacovos

0

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου – Τμήμα Πετόσφαιρας Γυναικών, επιθυμεί την πρόσληψη  ατόμου, για πλήρη απασχόληση, στη θέση:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Με έδρα τη Λευκωσία – «Σωτήρειο Αθλητικό Κέντρο»

Καθήκοντα

 • Υποστηρίζει τις διοικητικές λειτουργίες των αθλητικών τμημάτων πετόσφαιρας γυναικών σε καθημερινή βάση.
 • Επιβλέπει τις λειτουργίες που αφορούν στις γηπεδικές εγκαταστάσεις.
 • Υποστηρίζει τις διοικητικές λειτουργίες της Επιτροπής Πετόσφαιρας Γυναικών.
 • Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα σε σχέση με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Τμήματος και τις σχέσεις του Τμήματος με την αρμόδια Ομοσπονδία ή άλλες αρχές.
 • Εκτελεί άλλα συναφή καθήκοντα, που θα του ανατεθούν από την διοίκηση του Τμήματος.

Προσόντα

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στη Διοίκηση Αθλητισμού, ή Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή άλλο συναφή κλάδο με την οργάνωση και διοίκηση οργανισμών.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος, συναφής με τα καθήκοντα και τη θέση, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Δίπλωμα στον τομέα του «Team Management» θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Εμπειρία στη διοίκηση αθλητισμού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Οργανωτικές ικανότητες, ακεραιότητα χαρακτήρα και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων διοίκησης, επικοινωνίας, δικτύωσης.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων, αναλόγως προσόντων.

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνείτε μέσω email στο [email protected] ή στο τηλέφωνο 99635462.

Υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο μέσω email, με τη συμπερίληψη σύντομου βιογραφικού. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 29η Ιουλίου 2022.

Demos

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin