Ανακοινώσεις

Διορισμός εκπροσώπων του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου στο Δ.Σ. της Εταιρείας Ανόρθωσις Αμμοχώστου (Ποδόσφαιρο) Δημόσια Λτδ

by: Iacovos

0

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζονται οι πιο κάτω ως εκπροσώποι του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ανόρθωσις Αμμοχώστου (Ποδόσφαιρο) Δημόσια Λτδ:

Ανδρέας Κ. Χατζηλουκάς, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανόρθωσης Αμμοχώστου

Ιάκωβος Η. Βορκάς, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανόρθωσης Αμμοχώστου

Γιάννος Κ. Κωνσταντίνου, Μέλος Ανόρθωσης Αμμοχώστου

Demos

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin