Ανακοινώσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού μαθητικού δοκιμίου

by: Philippos

0

Ο Σύλλογος «Ανόρθωσις» Αμμοχώστου, επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό δέκα χρόνων από την ίδρυσή του, διοργανώνει διαγωνισμό μαθητικού δοκιμίου με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της ιστορικής μνήμης και την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών γυμνασιακού και λυκειακού κύκλου.

Το θέμα του δοκιμίου είναι: «H Ανόρθωσις και η Αμμόχωστος»

Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες μπορούν να επικεντρωθούν στις πιο κάτω πτυχές του θέματος:

  • Οι αξίες που πρεσβεύει διαχρονικά η Ανόρθωση
  • Η συμβολή της Ανόρθωσης στους αγώνες του Έθνους μέχρι και το 1974
  • Η Αμμόχωστος ως η πόλη που γέννησε την Ανόρθωση

Για το επίπεδο της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης γυμνασίου η έκταση του δοκιμίου πρέπει να είναι 500 λέξεις ±10%.

Για το επίπεδο της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης λυκείου η έκταση του δοκιμίου πρέπει να είναι 1000 λέξεις ±10%.

Δοκίμια μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης θα απορρίπτονται. Η γλώσσα του δοκιμίου είναι η Νεοελληνική Δημοτική. Οι μαθητές/τριες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από μαρτυρίες άλλων προσώπων, από βιβλία και δημοσιεύματα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και την Κυριακή,                       9 Μαΐου 2021 και τα δοκίμια θα αποστέλλονται, εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected], σε μορφή αρχείου Microsoft Word, τo οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει το όνομα και την τάξη του/της μαθητή/τριας, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Νοείται ότι ο διαγωνισμός δεν αποκλείει τη συμμετοχή μαθητών/τριών που δεν κατάγονται από την επαρχία Αμμοχώστου και δεν είναι μέλη ή υποστηρικτές της Ανόρθωσης.

Τα δοκίμια θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι την 31η Μαΐου 2021. Θα αποδοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ βραβείο για κάθε επίπεδο. Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί εντός Ιουνίου, νοουμένου ότι οι συνθήκες, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του Covid-19, το επιτρέψουν.

Demos

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin